Andet

Administrativ erfaring og repræsentation.

1992 – Medlem af bestyrelsen for EWHN, European Work Hazards Network, som afholder europæiske arbejdsmiljøkonferencer hvert andet år i Europa:
2018 København
2016 Rotterdam, Holland
2013 Bologna, Italien
2010 Leeds, England
2008 Bologna, Italien
2006 Riga, Letland
2003 Helsingør, Danmark
2001 Wien, Østrig
1999 Edinburg, Skotland
1996 Amsterdam, Holland
1994 Riccione, Italien
1992 Sheffield, England
1990 København, Danmark

2013-2018 Formand for EWHN, European Work Hazards Network

Projektleder for det landsdækkende projekt om den arbejdsmedicinske vandrejournal, 1993 – 1996.

Daglig leder af forskningsprojektet: Den arbejdsmedicinske vandrejournal i Roskilde amt 1989-1992.

Repræsentant for Dansk Selskab for Arbejdsmedicin i arbejdsgruppe vedrørende arbejdsbetinget lænderygbesvær under Sikringsstyrelsen 1988-1989.

Repræsentant for Dansk Selskab for Arbejdsmedicin i Lægeforeningens arbejdsmedicinske udvalg 1985-1987

Administration af Dansk selskab for arbejdsmedicin som selskabets lægelige sekretær 1985-1988.

Medlem af styringsgruppen ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, medicinsk afdeling C, KAS Glostrup 1979-1987
Styringsgruppen godkendte nye projekter ved samarbejdsaftaler, igangsatte udnyttelse af ældre data og nedsatte underudvalg. Af disse var jeg formand for dataudvalget, hvis opgave er at styre kontakten til Databehandlingsafdelingen i KAS Herlev.

Daglig leder af gaffeltruckførerundersøgelsen, Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, medicinsk afdeling C. Samme personale som nævnt ovenfor. 1979-1981.

Deltagelse i daglig administration af Interventionsundersøgelsen i Glostrup ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup, Medicinsk afdeling C, med følgende personale: en sekretær, en sygeplejerske, en laborant, en militærnægter. 1978-1979.

Medlem af forretningsudvalget, reservelægerådet, KAS Glostrup, 1977-1979.

Medlem af reservelægerådet, Centralsygehuset i Holbæk, 1974-1977.
Leder af dissektionskursus til England 1968

Tillidsposter

Medlem af redaktionen for arbejdsmiljøtidsskriftet “LOKE”,
1994 – 1997

Medlem af CASA´s bestyrelse 1998-99

Suppleant for LO til Erhvervssygdomsudvalget under Arbejdsskadestyrelsen, 1994 – 2007