Undervisning

Foredrag.

  1. Erfaringer fra lægearbejde i Argentina.
    Brendstrup T. Tropemedicinsk kursus, Københavns universitet, 1975.
  2. Fremmedarbejdere og det danske sundhedssystem.
    Brendstrup T, Ternov S. Fynsk Medicinsk Selskab, Odense, november 1973.
  3. Socialmedicinsk undersøgelsesmetode og rapportskrivning.
    Brendstrup T, Offenhauser L. Den sociale højskole, København, 1974.
  4. Introduktion til social medicin.
    Brendstrup T. Sundhedsplejerskernes efteruddannelseskursus, Frederiksværk, 1974.
  5. Principper i kinesisk sundhedspolitik.
    Brendstrup T. Symposie, Dansk selskab for social medicin, Kolle Kolle, maj l975.
  6. Det kinesiske sundhedssystem på primær planet.
    Brendstrup T. Staff meeting, Centralsygehuset i Holbæk. Juni 1975.
  7. Arbejdsmedicinske sygdomme.
    Brendstrup T. Sygeplejerskernes efteruddannelse, Vestsjællands amt, Holbæk, november 1976.
  8. Profylakse i kinesisk sundhedspolitik.
    Brendstrup T. Internt staff-meeting. medicinsk afdeling C, KAS Glostrup, oktober 1977.
  9. Kinas sundhedsvæsen.
    Brendstrup T, Mellemfolkeligt Samvirke. Januar 1979.
  10. Skader i åndedrætsorganerne, systemiske forgiftninger.
    Brendstrup T. Kursus i bedriftssundhedstjeneste, Arbejdsmiljøfondet, Ebeltoft, september 1979. Køge oktober 1979.
  11. Compliance ved primær intervetnion.
    Brendstrup T. Dansk Cardiologisk selskab, januar 1980.
  12. Målrettet helbredsundersøgelse i gaffeltruckførerprojektet.
    Brendstrup T. Seminar om helbredsundersøgelser, Institut for social medicin, Københavns Universitet, januar 1981.
  13. Gaffeltruckkørsel og helbred.
    Brendstrup T, Winding K. SID; Glostrup afd. A, oktober 1981.
  14. Gaffeltruckkørsel og helbred.
    Brendstrup T. Transportgruppens konference om sikkerhedsarbejdet i FDB, SID, Langsøhus, juni 1981. Svendborg Skolen 1982, 1983 og 1984.
  15. Lænderygbesvær og sociale forhold.
    Brendstrup T. Kursus i samfundsmedicin, november 1981.
  16. Arbejdsbetingede lidelser i bevægeapparatet.
    Brendstrup T. Kursus i arbejdsmedicin. Nordjyllands amt. Lægekredsforeningen. Marts 1983, Aalborg.
  17. Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred.
    Brendstrup T. Nordiske Egonomisällskabet (NES) Årskonference, oktober 1983, Helsingør.
  18. Risk factors of occupational low back pain.
    Brendstrup T. Dansk neurologisk selskab. novmember 1983.
  19. Gaffeltruckførers arbejdsmiljø og helbred.
    Brendstrup T. BST-centret Glostrup samt NOVO, l984.
  20. Helkropsvibrationer og sundhedsskader.
    Brendstrup T. Kursus om vibrationer i arbejdsmiljøet, Ingeniørernes efteruddannelse, l984 og 1985.
  21. Vurdering af arbejdsmiljøskader blandt et udvalgt materiale af gaffeltruckførere.
    Brendstrup T. Licentiatforelæsning, Københavns Universitet, december 1984.
  22. Arbejdstilsynets bekendtgørelser om asbest.
    Brendstrup T. Dansk lungemedicinsk selskab, april 1985.
  23. Work environment and health among fork-lift truck drivers.
    Brendstrup T, Biering-Sørensen F, Winding K. Fourth International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. Como, Italy, september 1985.
  24. Sygdomsbegreber og teoretiske sygdomsmodeller.
    Brendstrup T. Kursus i basal epidemiologi. Arbejdsmiljøinstituttet, september 1985.
  25. Vibrationer. Helbredseffekter.
    Brendstrup T. Kursus i samfundsmedicin, oktober 1985.
  26. Helkropsvibrationer og sundhedsskader.
    Brendstrup T. Kursus om vibrationer i arbejdsmiljøet, Ingeniørernes efteruddannelse, l984 og 1985.
  27. Anvendelse af spørgeskemaer til registrering af helbredsproblemer.
    Brendstrup T. Seminar for BST-personale. Arbejdsmiljøfondet, december 1985.
  28. Helbredsundersøgelser i BST.
    Bendstrup T. Seminar for BST-personale. Arbejdsmiljøfondet, december 1986
  29. Sygdomsbegrebet. At Måle Helbred. Eksempel på deskriptiv undersøgelse.
    Eksempel på kohorteundersøgelse. Indbygget case-referent undersøgelse. Bortfaldsanalyser. Generaliserbarhed.
    Brendstrup T. Foredrag på Arbejdstilsynets grundkursus i epidemiologi, Arbejdsmiljøinstituttet, september 1988.
  30. The circulating medical Occupational medical journal.
    Brendstrup T. Activities on Health and Safety at work on the 1990’ies. The third European Work Environment Activist Conference. København, september 1990.
  31. Sygdomsbegreber. Generaliserbarhed.
    Brendstrup T. Foredrag på Arbejdstilsynets Kursus i arbejdsepidemiologi, Arbejdsmiljøinstituttet, oktober 1990.
  32. Adskillige foredrag om arbejdsmedicinske emner på Kursus i “Idrætsmedicin og Arbejdsmedicin” for praktiserende læger, Kreta, oktober 1990.
  33. Brugernes tilfredshed med Den arbejdsmedicinske vandrejournal. Et kvalitetsvurderingsprojekt. Dansk Selskab for Arbejdsmedicin, februar 1991.
  34. Bedriftssundhedstjenesten i Danmark.
    Brendstrup T. A-kursus i reumatologi, Rigshospitalet, april 1991.
  35. Vibrationer. Helbredseffekter.
    Brendstrup T. Kursus i samfundsmedicin, april 1991.
  36. Adskillige foredrag om Den arbejdsmedicinske vandrejournal i Roskilde amt. 1991-1992.
  37. Registros de problemas de Salud Laboral. Experiencia danesa.
    Brendstrup T. Jornadas Europeas Tecnico-Sindicales sobre Enfermedades del Trabajo. Valencia, april 1992.
  38. Adskillige foredrag om Den arbejdsmedicinske vandrejournal i Danmark. 1992 – 1996
  39. El registro medico laboral itinerante.
    Brendstrup T. Seminario Europeo de salud laboral, Pamplona, november 1997
  40. Multidisciplinary prevention services in the European Union: A comparative study and future prospects.
    Brendstrup T. TUTB Conference, Brussel, december 1997
  41. Hvorfor arbejde når du er 64 år?
    Brendstrup T. Symposium Aging and Work, ICOH, København, September 1998.
  42. La intervencion preventiva frente al riesgo de lesions musculo-esqueleticas: Experiencias escandinavas.
    Brendstrup T. Foro ISTAS, Valencia, 1999
  43. Trabajo cooperativo de organizaciones de trabajadores en el viejo mundo.
    Brendstrup T. Envuentro Sindical-Profesional, Costa Rica, februar 2001.
  44. Seniorpolitik for specialarbejdere med udgangspunkt i ønsker og behov på 3 virksomheder.
    Brendstrup T, Mertz P. Teknologirådets konference, Christiansborg, 26. oktober 2001
  45. Worker and company participation in developing company policies concerning senior workers. What are the barriers?
    Brendstrup T. ICOH international workshop: New Interests, tasks and working methods in occupational health services, Århus, april 2002
  46. Helbredsundersøgelser ved natarbejde. Brendstrup T, Selskab for Arbejdsmiljø, Kolding 2006

Undervisning og rådgivning.

Under min ansættelse i fagbevægelsen jævnlig deltagelse i formidlingsmøder om sammenhænge mellem helbred og arbejdsmiljø specielt vedrørende muskel skeletsygdomme og vedrørende natarbejde.–

  1. 1999-2002 undervisning på den europæiske Masteruddannelse, Skolen for ergoterapi og Fysioterapi, Næstved.det fremgår af foredragslisten har jeg endvidere undervist i en årrække på følgende kurser:
  2. 1990 og fremefter undervisning på Skolen for ergoterapi, København i arbejdsmedicin.
  3. i 1995 har jeg undervist på prægraduat toksikologikursus,Danmarks Tekniske Universitet.
  4.  siden 1985 har jeg undervist på Arbejdstilsynets kurser, vedr­ørende arbejdsmedicinske emner.
  5. – i 1984 og 1985 har jeg undervist på Ingeniørernes Efterud­dann­elseskursus vedrørende vibrationer.
  6. siden 1982 har jeg undervist medicinstuderende på hoved­kursus i socialmedicin ved Institut for social medicin, Køben­havns universitet.
  7.   – siden 1981: Lægeforeningens postgraduate kursus i sam­funds­med­icin. Kurset er nu obligatorisk for læger under uddannelse i specialet samfundsmedicin.
  8.   Undervisning under arbejdsmiljømodulet, Skolen for Ergotera­pi, København, 1986, 1987,1990 og 1991.
  9.   Vejleder ved projektarbejde under arbejdsmiljømodulet, Dan­marks farmaceutiske højskole, 1985. Censor 1988.
  10. Kursus i socialmedicin. Institut for social medicin. Køben­havns Universitet. Prægraduat kursus for medicinstuderende. 1983 – 1991.
  11.  Kursus i social medicin. Efteruddannelseskursus for sygeple­jeas­sistenter. Frederiksberg Hospital, oktober 1979 og marts 1980.
  12.  Undervisning af personalet på langtidsmedicinsk afdeling, medic­insk afdeling C, KAS Glostrup, 1978.
  13.  Undervisning på Sygeplejeskolen i Holbæk, medicin og pædi­atri, 1974.
  14. Undervisning af anæstesisygeplejersker, Centralsygehuset i Holbæk, 1974.
  15. Undervisning i sygdomslære og social medicin, Personalehøj­skolen under Statens Åndssvageforsorg, København, 1974.