Publikationer

Videnskabelige arbejder.

Tidsskriftsartikler.

  1. Prioritering i sundhedsvæsenet og befolkningsundersøgelserne i Glostrup.Hansen P F, Hagerup L, Eriksen M, Schroll M, Hollnagel H, Agner E, Gyntelberg F, Brendstrup T.
    Ugeskr Læg, 1980, 140, 1178-1183

2. Interventionsundersøgelsen i Glostrup 1978. En model for forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom på lokalsygehus – metode og deltagelse.
Agner E, Brendstrup T, Hollnagel H, Mørck H I, Schroll M, Gyntelberg F. Ugeskr Læg, 1981, 141, 3543 – 3547.

3. Primær prævention af iskæmisk hjertesygdom. Oversigt over interventionsundersøgelser.Brendstrup T, Mørck H I. Ugeskr Læg, 1982, 142, 191-196.

4. Lænderygbesvær blandt gaffeltruckførere.
Brendstrup T, Biering-Sørensen F. Ugeskr Læg, l985, 147, 1501-1506

5. Effect of fork-lift truck driving on low-back trouble.

Brendstrup T, Biering-Sørensen F.
Brendstrup T, Biering-Sørensen F.
Scand J Work Environ Health, l987,13, 445-452

6. Efterløn blandt l9l4-populationen i Glostrup. Sociale og helbredsmæssige faktorers betydning for valg af efterløn.
Brendstrup T, Kristensen J, Schroll M, Hagerup L.

Ugeskr Læg,1987, 151, 1976 – 1980

7. Silikoserisiko ved byggepladsstøv.
Brendstrup T, Hasle P, Jensen E, Nielsen H, Silberschmid M, Vendelbo O.
Ugeskr Læg, 1990, 152, 1882-1886

8. Den arbejdsmedicinske vandrejournal.
Brendstrup T, Christensen O, Gregersen P, Holländer N.
Ugeskr Læg, 1993, 155, 3294-8

Videnskabelige rapporter.

  1. Fremmedarbejdere og det danske sundhedssystem.

Brendstrup T, Ternov S, Offenhauser L.
Rapport, Institut for Social medicin, Københavns Universitet, 1974.

2. Detaljeret epidemiologisk-statistisk belysning af cancer testis i Frederiksborg amt.
Brendstrup T, Hansen J P B, Hansen N S, Jelsdorf H-M, Thomsen J L. Rapport. Kursus i samfundsmedicin 1981/82

3. Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred.
Brendstrup T.
Arbejdsmiljøfondet, København, l983.

4. Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred.
Brendstrup T.
Licentiatafhandling, Københavns Universitet, 1984.

5. Den arbejdsmedicinske vandrejournal i Roskilde amt. Erfaringer fra en to-årig forsøgsperiode.
Brendstrup T og Sundhedspolitisk gruppe.
Roskilde amt, november 1991.

6. Graviditet på døgninstitution – veje til forandring.
Brendstrup T, Christiansen J M, CASA, 1992.

7. Den arbejdsmedicinske vandrejournal i Danmark 1992-95. Landsorganisationen i Danmark og praktiserende Lægers organisation. Thora Brendstrup hovedforfatter. LO, juni 1996.

8. Multidisciplinary Services in Occupational Health and Safety in the European Union. Danish Working Environment Service. Forfattere: Thora Brendstrup og Hans Jørgen Limborg for CASA. Arbejdstilsynet, marts 1997

9. Psykosociale og helbredsmæssige forhold i camps. Forundersøgelse.
El-salanti Nadia, Brendstrup T et al. Øresundskonsortiet og CASA, nov.1997.

10. Rapport om sygefravær blandt danske lønmodtagere, et samarbejde mellem SiD og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2002.

11. Arbejdsmiljø, helbred og camps. Afsluttende rapport.
Mathiesen K, Brendstrup T, El-Salanti N, Fløe T, Munk K, Carl Bro og CASA, april 2003

Fagbøger, medforfatterskab.

  1. Rapport fra et skibsværft.

Arbejdsmedicinsk gruppe og repræsentanter fra klubber på B&W.
Demos, København, 1974.

2. Arbejdsmiljøgruppens fire rapporter.
Brendstrup T, i: J. Ansbæk (ed.): Arbejdsmiljø bd.1, Noahs emneserie nr. 8, København, 1977.

3. Bistand til folkesundhed eller prestigehospitaler.
Sørensen H H, Brendstrup T, i: N. Arnfred et al. (ed.): Hvem hjælper hvem. Blytman/IF, København 1975.

4. Kinas nyere historie og udviklingen i sundhedsarbejdet.
Brendstrup T, Raymund Hansen D, i: Sundhed for folket. Carit Andersens forlag, 1977.
Brendstrup T, Raymund Hansen D, i: Sundhed for folket. Carit Andersens forlag, 1977.

5. Bedriftssundhedstjenesten i Danmark.
Brendstrup T, i: L. Iversen (ed.): Arbejdsløshed og arbejdsmiljø. FADL’s forlag, 1984.

6. Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred.
Undersøgelsesform og anvendelse.
Brendstrup T, i: Arbejdsmiljøet og den teknologiske udvikling. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København, 1984.

7.Lænderygbesvær.
Biering-Sørensen F, Brendstrup T, i: L. Hagerup (ed.): Sygdom og sundhed. Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. København 1987.

8. Fysiske belastninger.
Sygdomme i bevægeapparatet.
Brendstrup T, i: Pas på arbejdsmiljøet. Hans Reitzels forlag.1990.

9. Praktiske erfaringer med intervention belyst ved bagagehåndtering i Kastrup Lufthavn.
Brendstrup T, i: Muskel- og rygbesvær. Danske reumatologisk selskab. Astra 1993.

Andre publikationer.

  1. Arbejdsmedicinere søger kontakt.

Artikel om betingelserne for arbejdsmedicinsk forskning.
Olsen J, Brendstrup T og kursisterne fra Kursus i arbejdsmedicinsk forskning.
Fagbladet, november 1979.

2. Arbejdsmedicin – en sorteringsvidenskab?
Brendstrup T, Nielsen H, Iversen L.
Naturkampen, marts 1980.

3. Undersøgelse af gaffeltruckføreres helbred og arbejdsforhold.
Brendstrup T. Artikel i “Pas På” nr. 1, 1980 og L H Avisen nr. 2, december 1979.

4. Gaffeltruckkørsel og helbred.
Brendstrup T, Winding K. Erhvervstransport nr. 5, 1981.

5. Eight International Advanced Course on Epidemiologic Methods, Helsingfors, 24.VIII – 4.IX, 1981.Kursusreferat.

Biering-Sørensen F, Brendstrup T, Hansen K S, Larsen K-O, Petersen R. Ugeskr Læg, 1981, 143, 3435-36.

6. Kursus i Almen Epidemiologi. Kursusreferat.
Sandbjerg, 1981. Brendstrup T, Banke O,Hoffman S, Hoffmeyer J og Lous J. Ugeskr Læg 1981, 143, 3584.
Sandbjerg, 1981. Brendstrup T, Banke O,Hoffman S, Hoffmeyer J og Lous J. Ugeskr Læg 1981, 143, 3584.

7. Hypertensions prevention og prævalens. (Interventionsundersøgelsen i Glostrup 1978).
Mørck H I, Agner E, Brendstrup T, Hollnagel H, Schroll M, Gyntelberg F. i: Gyntelberg F, Hilden T, Ibsen H (ed.): Hypertensionens epidemiologi i Danmark. Dansk Hypertensions Selskab 1981, 34-40.

8. Hvis sundhedsvæsenet også skal være forebyggende.
Brendstrup T, Hedegård L, Henriksen B, Hollnagel H, Schroll M. Forskning og Samfund, 1982,8, 3-5.

9. Rygbesvær-Erstatningspligtig erhvervssygdom?
Biering-Sørensen F, Brendstrup T, Damlund M, Døssing M, Gregersen P, Hasle P, Jeppesen B, Klausen H, Nielsen H, Vinterberg H. Ugeskr Læg, 1982, 144, 2740-2744.

10. Prevention of occupational Back Pain. International Course. Kursusreferat. Institute of Occupational Health, Helsingfors, 1984.
Brendstrup T, Damlund M, Jensen L K, Vinterberg H. Ugeskr Læg 1984, 146, 2670.

11. Gaffeltruckkørsel og arbejdsmiljø. Pjece. 16 sider.
Brendstrup T, Arbejdsmiljøfondet, København 1984.

12. Bedriftssundhedstjenesten.
Brendstrup T, Månedsskr Prakt Lægegern 1986, sept.

13. Forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme i bevægeapparatet.
Brendstrup T. I Serien om hygiejnekomiteens kommentarer til regeringens forebyggelsesprogram.
Ugeskr Læg, 1990, 152, 1687-1689.

14. Silikoserisiko ved byggepladsstøv. Videnskabelig korrespondance.
Brendstrup T, Gregersen P. Ugeskr Læg, 1991, 153, 2194-2195.

15. Redaktør af Nyhedsbrev om Den arbejdsmedicinske vandrejournal, 1992 – 1996.

16. Det giver mening. En spørgeskemaundersøgelse om årsagerne til at 64- 66- årige SiD´ere fravælger efterløn og forbliver i arbejde.

Hjorth C, Brendstrup T . Pjece , august 1998, SiD

17. Natarbejde. Hvad gør det ved dig? – og hvad kan du gøre ved det?
Redaktion Anne Helene Garde, Arbejdsmiljøinstituttet og Thora Brendstrup, 3F 2006 samt 2. udgave 2010

Abstracts.

  1. Kostanamnese ved interventionsundersøgelsen i Glostrup 1978.

Gyntelberg F, Brendstrup T, Agner E., Hollnagel H, Schroll M.
Abstractbog: Andra konference om kosthålsforskning i Norden. Märsta, Sverige, 16-18 september 1978.

2. Interventionsundersøgelsen i Glostrup 1978. En model til forebyggelsen af iskæmisk hjertesygdom på lokalsygehus. Metode og deltagelse.

Agner E, Brendstrup T, Hollnagel H, Mørck H I, Schroll M, Gyntelberg F. Paper samt abstractbog fra Nordisk Kongres i social medicin, Institut for social medicin, Københavns Universitet, 1979.

3. Blood Pressure and other risk factors. The CVD Intervention Study of Glostrup County Hospital 1978.

Mørck H I, Brendstrup T, Agner E, Hollnagel H, Schroll M, Gyntelberg F. CVD Newsletter, Council on Epidemiology and Prevention, International Society of Cardiology, juli 1980, no. 29,44.

4. Serum HDL-cholesterol/Total cholesterol Ratio Distribution. The CVD Intervention Study of Copenhagen County Hospital at Glostrup 1978.

Agner E, Mørck H I, Brendstrup T, Hollnagel H, Schroll M, Gyntelberg F. CVD Newsletter, Council on Epidemiology and Prevention, International Society of Cardiology, juli 1980, no 29, 44.

5. Blood Pressure Reduction by Change in Life Style, The CVD Intervention Study in Glostrup.

Gyntelberg F, Mørck H I, Agner E, Brendstrup T, Hollnagel H, Schroll M. Acta Med Scand Symposie, 10. Nordiske Hypertensionskongres, Helsinki, august 1980.

6. Cholesterol, High Density Lipoprotein-Cholesterol (HDL) and Cholesterol/HDL-ratio Versus Arterial Blood Pressure.

Agner E, Mørck H I, Brendstrup T, Hollnagel H, Schroll M, Gyntelberg F.Acta Med Scand Symposie, 10. Nordiske Hypertensionskongres, Helsinki, august 1980.

7. Arbejdsophør og helbred.
En 17 års forløbsundersøgelse af 1914-populationen i Glostrup.

Brendstrup T, Kristensen J, Schroll M, Hagerup L. Sjette nordiske kongres i gerontologi. København, april 1983.

8. Arbejdsophør og helbred.
En 17 års forløbsundersøgelse af 1914-populationen i Glostrup.
Brendstrup T, Kristensen J, Schroll M, Hagerup L. VII Nordiska kongressen i social medicin, Reykavik, juni 1983.

9. Gaffeltruckføreres arbejdsmiljø og helbred.
Brendstrup T. Referat af licentiatafhandling. Ugeskr. Læg 1985,147, 986.

10. Work environment and health among fork-lift truck drivers.
Brendstrup T, Biering-Sørensen F, Winding K. Fourth International Symposium on epidemiology in occupational health.Como, Italy, september 1985.
Universita degli studi di milano. Suppl. n. 45. 1985.

11. Arbejdsophør og helbred, en 17-års forløbsundersøgelse af 1914-populationen i Glostrup.(T Brendstrup) Københavns Universitet. Årbog 1985.

12. El registro medico laboral itinerante.
Brendstrup T, Seminario Europeo de salud laboral, Pamplona, november 1997.

13. Multidisciplinary prevention services in the European Union: a comparative study and future prospects.
Brendstrup T, Limborg H J. TUTB Conference, Brussel, december 1997

14. The sacrotuberous ligament pain syndrome.
Brendstrup T, Midttun A. Dansk Selskab for Arbejdsmedicin årsmøde 1998, marts 1998